A-fargene

Hjernen grey2 

- Hvor har du dine styrker og potensielle begrensninger?

- Er du den beste utgaven av deg selv?

- Har du det riktige verktøyet?

- Er du flink til å samarbeide?

- Tenker du for mye på egen prestasjon?

- Er det lov til å være god i teamet/laget vårt?

- Har vi en felles forståelse for oppgavene og hvordan vi skal løse dem?

- Hva kan vi gjøre for å bedre samarbeidet i det daglige?

- Vi henter frem det beste i deg, din bedrift og din organisasjon?

- VI HAR TEORIEN.

- VI HAR DE PRAKTISKE ØVELSENE.

- FRA ORD TIL HANDLING.
 

HISTORIKK.

Det startet med HIPPOKRATES (460-377 f.kr.) også nevnt som legekunstens far.  Hippokrates var en av de første som hevdet at all materie var sammensatt av fire elementer, ild, luft, jord og vann.  Hos mennesket var disse representert ved de fire kroppsveskene sort og gul galle, blod og slim.  Helsen var avhengig av likevekt imellom disse veskene.

Deretter kom Claudius Galen (129-216 e.kr.) som fortsatte å forske på Hippokrates teorier. Galen mente at kroppsveskene hadde direkte innflytelse på temperament og dermed på personligheten.

I nyere tid var det bl.a Karl Jung (1875-1961) som tok opp temaet.  Ut ifra hans teorier ble det etterhvert utarbeidet diverse tester og analyser som benyttes den dag idag. Samtidig jobbet Willian N. Marston med sin teori i USA.  I boken "Behaviour of normal people" fra 1928, baserte han seg på fire forskjellige adferdstrekk. (se nedenunder)

Så kom DISK-analysene, utviklet etter nevnte Marston`s teori.  Analysene er idag oversatt til 30 forskjellige språk,  og benyttes av mange på forskjellige måter verden over.

TeamKraft fikk meget god kjennskap til og innføring i adferdsfargene igjennom selskapet Equilibria ifra 2004 og fremover.  I 2011 var det norske forfattere sin tur.  "Humorlegen"  dr.Stein Tyrdal og Kay Egil Ellingesen kom med kompendiet "Bestselgeren". 
4 bøker med norsk tekst og "kopiering påbudt".  

Det startet som nevnt med Hippokrates, men at det vil forskes og gis ut flere bøker omkring temaet er vi rimelig sikre på.

ERFARING.

Vi ser at "verktøyet" fungerer dersom en velger å benytte dette. På jobb, hjemmebanen, og på fritiden.
Tilbakemeldinger fra store utenlandske konsern (ref. Equilibria!) og grupper som vi i TeamKraft har på besøk bekrefter dette.
Variasjonen av yrkesgrupper som besøker oss er stor. Vi retter oss mot et bredt samfunnslag og ser av våre henvendelser at grupper innenfor kommunal og statlig sektor er i ferd med og oppdage vårt konsept.
Variasjon vedrørende yrkesgruppe,alder og nasjonalitet - konseptet presentert på engelsk, alle har de et utbytte/ forståelse av innholdet.

Flere og flere går idag kurs for å finne ut hvor en står.  Dersom noen føler at en blir satt "i bås" snur vi det og sier at en  blir tatt ut "av båsen".  Vi blir som regel enige.

Noen benytter tall, andre benytter bokstaver og dyr.  Vi har valgt adferdsfargene som er lett gjenkjennelig og ikke minst lette å huske.

Etter teoretisk gjennomgang gjennomfører vi praktiske øvelser hvor adferdstrekk kommer frem.  God tid til evaluering og samtaler deltagerne imellom er en selvfølge.

SE VÅRE REFERANSER.