Ingar Diskerud

 

Ingar3

Ingar Diskerud , daglig leder av firmaet .

Utdannelse: Politiskolen 1985. Spesialutdannelse ved Beredskapstroppen for politiet Ca 11 år på røyk vanndykkerteamet ved samme avdeling, med utdannelse igjennom Oslo Brannvesen og Forsvaret. Arbeidet ved forebyggende tjeneste ved Fox Grønland politistasjon i ca 2 år.  Satt bl.a i  tverrfaglig gruppe i Barnevernstjenesten i Bydel 4 Oslo som representant fra politiet.  Var med på oppstarten av prosjektet "Idrett og Utfordring" i Torshovdalen (samme bydel). Jobbet inn imot vanskeligstilt ungdom igjennom flere år.

Var med på å danne Stiftelsen PROFO+ i 1998 "For ungdom, med ungdom, sammen om en positiv utvikling"Stiftelsen jobbet aktivt med Rus og kriminalitetsforebyggende arbeide i en årrekke. Stiftelsen ble tildelt Tulipanprisen fra Lions i 2005. Konseptet er nå lagt inn under selskapet TeamKraft.

Med i Mysenelvas Venner fra oppstart. I styret og aktivt med ved elva. www.mysenelvasvenner.no

Med i Beredskapstroppens Veteranforening fra oppstart. Som leder igjennom 5 år.

3 år i sportslig utvalg Follo-HK damer håndball.

Med i prosjektgruppa for NM på ski til Eidsberg kommune-Indreregionen.

Jobber aktivt tilfremme for positive arenaer.  Aktivt opptatt av folkehelsen. Viktigheten av samarbeide med positive krefter.

Tildelt Eidsberg kommunes tiltakspris igjennom TeamKraft i 2005.

Tildelt "mannlig hverdagshelt" i Eidsberg kommune for 2012.