Inge Magnus


Inge Magnus

Inge magnus

        
Inge Magnus Dalhaug 100759
                 

Erfaring:     
Forsvaret 7år,
Kriminalomsorgen 15år,
Rus og psykiatri Vågan kommune 3år
Stiftelsen Profo + 5år, 
Selskapet Teamkraft 6år
Tett på mennesket i utfordrende og inspirerende situasjoner.

                 
Etableringer:
Stiftelsen Profo+  
Rus og kriminalitetsforebyggende virksomhet for ungdom.
Funksjon: Daglig leder
Mottok  Lions Norges Tullipanpris  2005                  
                   
                 
Selskapet GDM Lofoten www.lofotengdm.com 
Aktivitets og opplevelses aktør med dest. i Lofoten
Funksjon: Enkeltmannsforetak-dagligleder