Per

IMG 4404  Per Evensen
   

Her isammen med våre hopplandslagsjenter under deres Attitude Camp sommeren 2012.  Bildet er tatt i "oppholdrommet" til Per i branntårnet på Linnekleppen, Stort og romslig med sine ca 5 kvm,17 meter over bakken.  Hver sommer  fra mai til september mnd, igjennom 12 år (2013) har Per hatt sitt virke her som brannvakt.