Mysenelva

Mysenelva er en av TeamKrafts nyeste arenaer i nærmiljøet.  Elva bukter seg nær sagt igjennom Mysen, og har  i snart 3 år  vært gjenstand for et omfattende opprydnings og ”restaureringsarbeide.”, igjennom Mysenelvas Venner.

Mysenelva 3

TeamKraft har brukt elva til øvelser både til vanns og på land.  Ett flott stinett på ca 2 km er ferdigstilt.  Dette skal etter hvert belyses slik at området kan benyttes året igjennom.  Hopplandslagsjentene kom med meget gode tilbakemeldinger etter deres kanotur i elva fra Kloppa til Susebakkefossen (ca 4 km. under deler av jentenes  Attitude Camp i 2012.

Andre aktører er våre gode samarbeidspartnere i Innovi som ”testet ut” deler av området under deres samling i april 2013.  Tilbakemeldingene forteller sitt.

Vi gleder oss til fortsettelsen og er sikre på at flere grupper vil besøke Mysenelva etter hvert.