Blog

Mysenelvaprosjektet og "den grøna lunden"

I forrige blogg fra Mysenelvaprosjektet hadde vi forflyttet oss til pumpehuset ved Heggin. Går vi mot Sparebankbroa, retning Kloppa passerer vi nå stedet som (så langt) har fått tilnavnet "den grøna...

Jul 01 2014

Refsnes Gods en ny arena.

TeamKraft har i mange år etterlyst flere og bedre overnattingsplasser i egen kommune. I mangel av det reiser vi ut og oppsøker kundene der de velger å legge sine samlinger. Denne gang var det en gruppe...

Jul 01 2014

Mysenelvaprosjektet nå fra "Pumpehuset"

Hei Pumpehuset ved Heggin har mange hørt om igjennom de ca. tre årene som nå prosjektet har vært i gang. Det lille grønne huset har vært referanse når folk har spurt om hvor de forskjellige trasèene...

Jun 30 2014

Mysenelvaprosjektet, stinettet utvides stadig

Vi går nok engang litt tilbake i tid for å vise noen bilder av gjengen som var på plass når stinettet fra Sandbo til Susebakkepølen ble ferdig. Når grovarbeidet er gjort, legges duk, ledninger...

Jun 29 2014

Trøgstad U-skole, Tilbakemelding.

TeamKaft satser og håper på et videre og godt samarbeide med Trøgstad Lions og Trøgstad Ungdsomsskole. Det forebyggende arbeide inn imot bl.a ungdommen har ligget våre hjerter nær i mange år....

Jun 29 2014