Grinitun Pleie og Omsorg, Spydeberg kommune

Vi har engasjert Teamkraft og finner det inspirerende, lærerikt og motiverende. Vi har startet en prosess og ønsker mer påfyll. Vi ønsker å jobbe med dette på lengre sikt. Vi ser det som en investering i samarbeid og arbeidsmiljø, og har tro på at innsikt i dette må skje sammen med alle involverte parter.

 

Runar Stemme

Virksomhetsleder  Grinitun pleie og omsorg

Grinistubben 3

Spydeberg kommune

Tlf: 69833707/91812080