Alternativ 2

TRINN 2. (Dagskurs) ADFERDSFARGENE. Er du den beste utgaven av deg selv? Hvem er jeg-hvem er du?   Etter en teoretisk gjennomgang presenterer vi en indikator hvor deltagernes adferdstrekk synliggjøres av to toppfarger.  Deltagerne samles så i grupper i forhold til de utdelte toppfargene for sammen å løse/svare på teoretiske oppgaver/spørsmål.  Deretter en gjennomgang og oppsummering.  Resten av dagen består hovedsaklig av praktiske øvelser i samarbeidsbaner hvor adferdstrekkene kommer frem.                                                                           Det vil bli satt av god tid til evaluering og samtaler etter øvelsene, og på slutten av dagen.  (Øvelsene kan filmes hvis ønskelig).                                                                                                                                  

DSC00307