Kunder

TEAMKRAFT har hatt mange kunder opp igjennom årenes løp. De fleste har besøkt oss her i Mysen, men vi har også gjennomført mange samlinger og opplegg utenfor Eidsberg kommunes grenser.

Vi kan bl.a. nevne:

Divese kommuner med Oslo som den største.

Politiet fra flere stasjoner og spesialenheter

Diverse fengsler med ledere og ansatte

Innovi

Gjensidige

Nordea

Diverse sparebanker

DNB

Norges skiforbund, 5 års samarbeide med bl.a Hopplandslagene

Gresvig

Cramo

Lefdahl

Statoil

NSB

Norgesgruppen

Lions

Krik

Diverse skoler

Barnehageansatte

Helsepersonell

Idrettslag

Samarbeide med Trøgstad Lions igjennom flere år rettet mot ungdomsskoletrinnet. "Det er mitt VALG" og politiets forebyggende skoleperm, kombinert med praktiske øvelser ligger til grunn for samlingene

Gjennomføring av Tusse håndballskole igjennom 9 år med Susann og Svein Erik Goksør Bjerkreheim. 4 dagers skole med aktiviteter for ca 100 unger/ungdom i alderen 12-17 år.

Gjennomføring av mange konfirmasjonsleire for diverse menigheter i Indre Østfold.

Samarbeide med Gyro, et av Norges største eventselskap, både på Lillehammer, i Oslo og i Halden.

TeamKraft - utvikling med Mennesket i sentrum.