Hellerud Videregånde skole

Tilbakemeldingen fra Hellerud Vg. skole.

 

Hei, Ingar!

Her kommer noen linjer.

Hellerud VGS har ved flere anledninger hatt gleden av å få samarbeide med Teamkraft.

Målet med prosjektet har vært å gi elevene en god start på samarbeidet de skal starte på, og som skal vare i alt fra ett til tre år. Dette innebærer økt respekt mellom eleven, lærere-elev og ledelse-elev. Alle øvelsene går på å skape bevissthet om hva som skal til for å få det bra sammen.

Vi ser at prosjektet førere elevene tettere sammen, at de blir trygge og at de tidligere klarer å knytte gode vennskap. Turen til Mysen gav også kontaktlærere raskt innblikk i gruppens dynamikk og oversikt over hvem av elevene som har vansker med å tilpasse seg. Elever og lærere gir gode tilbakemeldinger på lokaliteter, øvelser inne, øvelser ute, personal fra Teamkraft, skolens ansatte og maten. Skolens veiledere sier at de ser eleven myke opp og at turen fører til at de utrygge blir tryggere! I tillegg opplever vi at elevene setter pris på at vi gjør noe ekstra for at de skal få det bra her! Det handler om å ha to tanker i hodet samtidig. For å få til det faglig må man ha det bra. For å ha det bra må man få til det faglige. Prosjekt Mysen hjelper for begge deler!

Gjennom samhandling og respekt, får vi det til!

Vi takker for samarbeidet!

Arnfinn Stautland avd.leder Hellerud VGS