HR-avdelingen Norgesgruppen

God morgen Ingar

Da har vi gjennomgått evalueringen fra samlingen. Og dere fikk toppskår:-)

På spørsmål om innledningens innhold og framføring fikk dere 4,9 av toppskår på 6.

På påstandene om
– uteoppgavene var morsomme – fikk dere 5,3
– uteoppgavene var utfordrende – fikk dere 5,4
– uteoppgavene gav utfordring på samhandling i gruppen – fikk dere 5,4 – uteoppgavene gjorde meg bevist på egen rolle i gruppen – fikk dere 4,5 – uteoppgavene gjorde at jeg ble bevist på andres rolle i gruppen – fikk dere 4,3

I tillegg kunne deltakeren komme med kommentarer – og de var udelt positive rundt dette opplegget. Men noen kunne tenke seg at dere kanskje kunne ha kommet med hvem som hadde hvilke roller i gruppene – i en oppsummering.
Ellers var alle veldig begeistret for dere som gruppe. Mange kommenterte at dere var en fin gruppe å ‘jobbe’ med – og det håper jeg at dere tar til dere.

Ha en fin dag:-)

Med vennlig hilsen
for NorgesGruppen KA 12-14 AS

Siv Merete Holten Apeland