Lions Club Trøgstad

LIONS CLUB TRØGSTAD og TRØGSTAD KOMMUNE ingikk i 2007 en skriftelig og gjensidig 10-årsavtale om at undervisningsopplegget "det er mitt VALG" skal brukes i vår grunnskole 1-10 trinn.

Undervisningsopplegget omhandler spesielt læringsmiljøet, sosial kompetanse og forebyggende arbeide.  Det skal gi barn og unge trening i bl.a:  -Å ta ansvar    -Å øke selvtilliten   -Å sette seg mål   -Å kommunisere     -Å ta beslutninger.

En naturlig treningsarena i vårt undervisningsopplegg er hos teamkraft på Slettevold gård i Mysen.  Her får elevene en teoretisk innføring i nevnte punkter fra voksne som har lang erfaring med forebyggende arbeide , inn i mot barn og ungdum. Under dagen hos TeamKraft blir også "politiets forebyggende skoleperm" benyttet.

Den teoretiske delen går over i praktisk læring gjennom diverse øvelser som det blir tilrettelagt for.  Viser til nettsider www.teamkraft.no

Tilbakemeldinger fra både elever og lærere er svært gode og vi kan på det sterkeste anbefale TeamKraft som supplement til Lions-prosjektet "det er mitt Valg"

Med vennlig hilsen

LC Trøgstad - Karl Fredrik Skjenneberg