Norges Skiforbund

TeamKraft konseptet knyttet til teambygging har vært et viktig element i utviklingen av norsk hoppsport de siste 4-5 årene.  Her har vi tilgang på høy faglig kompetanse, i idielle omgivelser.  Vi har ikke funnet et bedre egnet sted for evaluering og lagprosesser enn det vi har tilgang på og rundt "gården".  Knyttet sammen med overnatting på Høytorp fort og fysiske utfordringer i nærmiljøet har vi gang på gang erfart at vårt miljø kommer styrket ut av samlingene skreddersydd for for oss av fagmiljøet rundt TeamKraft.

 

Claus Brede Bråthen / Sportssjef NSF Hopp

NORGES SKIFORBUND