Oslo politikammer

 

Oslo politikammer, Grønland pst, Islamsk Råd,

Sitat: Samlingen på Mysen med Islamsk Råd, rep. fra 8 moskeer, politiet og ledere i Bydel Gamle Oslo ble en knallsuksee. Målsettingen med seminaret var og “bli bedre kjent med hele mennesket” for og lettereliggjøre arbeidsprosessene etatene imellom.
30 personer fikk en opplevelse som blir skrevet inn i historiebøkene som en historisk samling. Gjestfriheten, opplegget fra Teamkraft Sør sin side i samarbeid med politet førte til at man brøt noen myter og barieerer.
Vi fikk frem GUTTEN i våre representanter fra det muslimske miljøet. Latter, modighet og evne til uvante samarbeidsformer førte til gode opplevelser. Når byens eldste Imam på 70 år tok av seg sine sko og klatret opp i det 25 m høye tårnet kom det både det tåre og smil fra de andre.
Tilbakemeldingene var klare. Seminaret var en invistering for alle etater i forhold til bekjempelse av kriminalitet og det tverfaglige forebyggende arbeide. Sitat slutt.