Teorien og Adferdsfargene er et meget godt verktøy

Feb 10 2014

IMG 8863

TeamKraft jobber etter mottoet ”Fra teori til praksis, fra ord til handling”.  Teorien danner grunnlaget. Her har vi også gode foredragsholdere som passer meget godt inn i forhold til vårt konsept.