Kundens Ønske

Feb 10 2014

Statlige organisasjoner

TeamKraft tilrettelegger etter kundens ønske. Vi tilbyr til private og offentlige bedrifter, institusjoner, foreninger og konsumenter kundetilpasset team og samarbeidstrening. 2-3 timer, halv dag, hel dag, flere dager, flere moduler
”med Mennesket i sentrum”.