Konsept A-Fargene!

Aug 08 2013

Konsept A fargene

Ta kontakt! Dette skaper engasjement og gir personlig og kollektiv utvikling i deres miljø! 


"Fra ord til handling, fra teori til praksis" basert på gjensidig forståelse, respekt og aksept for at vi er forskjellige som mennesker.

Vårt konsept er teoretisk godt forankret og vår realkompetanse utviklet over tiår.

TeamKraft Utvikling - med Mennesket i sentrum!