News

TeamKraft og Rømskog

TeamKraft og Rømskog Spa&Resort har blitt meget gode samarbeidspartnere. TeamKraft har vært med siden oppstarten. Da var det i forbindelse med floating. Utover det "kjørte hotellet sitt eget løp" . Så kom det nye eiere. Tenkte helt nytt. Og hva skjer!?

Oct 28 2013

Fra teori til praksis!

TeamKraft har et godt teoretisk verktøy igjennom adferdsfargene.. Våre praktiske øvelser kan vi legge tilrette for etter kundens ønske. Vi har mange forskjellige arenaer med Slettevold Gård i Mysen som vårt hovedsete og utgangspunkt.

Sep 24 2013

Konsept A-Fargene!

Vær klar over vårt konsept A-Fargene! Adferds og relasjons-utvikling Se vår kurspakke i menyen under Tjenester. Her rettet mot bedriftsmarkedet BILDET: Praktiske øvelser inne i Reduitten på Høytorp Fort er gjennomført. En av flere arenaer som TeamKraft benytter seg av.

Aug 08 2013