Aktiviteter


TeamKraft-modellen

Utgjør kombinasjon av teori og praksis og fra ord til handlling!

TeamKraft har igjennom en årrekke - siden 1998, benyttet og utviklet praktiske øvelser i sitt konsept.
De praktiske øvelsene har som fellestrekk at de setter aktørene -gruppen i en
situasjon som utfordrer og som krever god kommunikasjon og samhandling.
Det er ikke den konkrete løsningen av en øvelse som er det primære målet.
Vi fokuserer på samhandlingen mellom individene i gruppen. Vi observerer og veileder gruppene.
Kombinasjonen praksis og teori erfarer vi har den mest inspirerende og lærende effekt på våre gjestegrupper. (Viser her til referanser/tilbakemeldinger).
Vår teoretiske plattform er utviklet og tilegnet igjennom mange års erfaring fra tidligere yrker innen bl.a.  ambulanse/helsetjeneste,-idrett,politiet og forsvaret samt  fra forskjellige grupper som har besøkt oss.
Vi støtter oss på tradisjonell kommuniksjon og samarbeidsteori. Utover dette er teorien knyttet til vårt konsept om adferdafargene
med røtter tilbake til Hippokrates.  (Viser til historien omkring "Adferdsfargene")

TeamKraft har en bærende tanke om å stå i kontrast til den motivasjonindustrien som er i tiden.Såkalt "happenings" med høy show faktor. 
Vi tar både våre kunder og vårt eget konsept på alvor når vi ønsker å gi noe som er av varig verdi.Dette forutsetter at man tar innover
seg at utvikling og endring for individ og gruppe krever repetisjon og gjentatt trening over tid.

Vi er av den grunnleggende oppfatning at for å bygge et godt team,et godt arbeidsmiljø må vi kombinere teori og praksis.
Mao det må handles, også igjennom praktisk læring og trening. Vi må ta oss selv på alvor og ikke utsette den viktige investeringen det er å bygge gode arbeidsmiljøer.
Prosessen må ikke gjøres for komplisert. Det er om og gjøre å komme igang,være underveis og i utvikling til det bedre.

TeamKraft har et positivt "egosentrert" grunnsyn og forfekter at den viktigste personen i MITT liv er meg selv.
Det grunnleggende her er at jeg som person må fungere både mentalt og fysisk for å kunne ta vare på mine nærmeste og de jeg omgås på en best mulig måte
Man må ha et egetfocus og ha et bevist forhold til egenutvikling og selvledelse for igjen å kunne bidra i det fellesskapet man er en del av. På hjemmearenaen, i jobb og på fritiden.
Mao.man må kjenne seg selv og forholde seg til det faktum at vi er forskjellige som mennesker

En grunnsetning i vårt konsept er å forholde seg til andre på en måte som du vet DE er tilfreds med. 
Det er i praksis å kjenne sine nærmeste og kolleger.Til det kreves engasjement,og vilje til involvering og
fremstår for oss som essensen idet å kunne utvikle et godt team, et godt arbeismiljø.

 
 Hvordan de praktiske øvelsene skal gjennomføres kommer helt an på kundens forespørsel. 

Noen timer med lek og moro til samlinger som går over flere dager har vi gjennomført. 

Våre øvelser fungerer like godt blandt ungdomsgrupper som de gjør inn imot toppidrettsfolk, private næringsliv el. avdelinger fra forsvar, helse, politi. 

Øvelsene og våre samarbeidsbaner er mobile.  Team Tower flytter vi ikke på. Det "står fast" på Slettevold Gård i Mysen.

 

Nedenunder ser dere Edderkoppen plassert på Fredriksten Festning i Halden og The Square her gjennomført på Høytorp Fort i Mysen.

 

 

IMG 6772  Teamkraft 127