Camp Attitude

Samhold, verdier og holdninger. "Camp Attitude" utfordrer og tester deres  kultur og miljø. Vi tar dere ut av komfortsonen for å styrke fellesskapet. TeamKraft har en erfaren stab med kompetanse fra forsvaret, politiet, ambulansetjeneste, skole og idrett. Vi gjennomfører på en målrettet måte med fokus på sikkerhet.

 

 Varighet fra 1-5 dager.

 Vi har flere ganger arrangert samlinger og treningsleire for idrett og eliteutøvere.  Konseptet passer også for bedrifter, skoler og organisasjoner.  Med andre ord, det kan tilpasses alle.

 

Attitude Camp 326

Referanser.

 Attitude Camp 335

Hensikt -Fra gruppe til team

Intensjon med Camp Attitude er å bidra til å bygge et godt miljø/en god kultur.  Trygghet og tillit er avgjørende faktorer for å skape vedvarende gode miljøer.  Målet er å styrke felleskapet.

Ta kontakt på mail/tlf     teamkraft@teamkraft.no/ ingar@teamkraft.no                    tlf.40005288/93453484