"Fangene på fortet"

 Ta utfordringen med kolleger og venner!

Fortet
 Humør, utfordring og mestring - i felleskap! Arena er Høytorp Fort i Eidsberg kommune. Norges største innlandsfort med et areal på ca 450 mål og 41 bygninger. Reduitten også kalt "hjertet i fortet" inneholder 1100 meter ganger, trapper og rom i tre plan. Her får vi frem smilet, latteren og diskusjonene. "Fangene på fortet" tilrettelegges etter avtale og ønsker som inkluderer alle.

  • Vi introduserer konseptet.
  • Vi deler gruppen inn i team, motiverer og gir forutsetning for gjennomføring av "Fangene på fortet".
  • Teamet utfordres på kommunikasjon og samhandling.
  • Hvis ønskelig presenteres det som en konkurranse hvor vi kårer et vinnende team.
  • Vi legger tilrette for at alle kan delta.
  • Benytt vår mail/tlf ved behov: ingar@teamkraft.no Tlf. 40005288/93453484  

 

Andre opplysninger:

  • Sikkerheten er ivaretatt under hele gjennomføringen!
  • Vi regner ca 2,5 timer som et minimum for gjennomføring
  • Godt fottøy og et ledig fritidsantrekk er å anbefale! 

Vi gir dere en felles opplevelse med humør, utfordringer og  mestring. Dette gir engasjement i deres miljø. Kombiner gjerne "Fangene på fortet" med et  foredrag og topp det hele med en avsluttende middag.

Dere får en annerledes Miljødag som deres ansatte vil huske og glede seg over.   

Referanser