TeamKraft ser Idioter i alle Adferdsfarger…presenterer teori og praktisk forståelse siden 2004

Den viktigste investeringen din bedrift, organisasjon og team kan gjøre....

«Vi har vært på en fantastisk bedriftssamling hos Teamkraft – prosessen var «personlighet og farger» og som ledere vil dere få en opplevelse dere sent glemmer – vi har aldri vært mer samstemte»

Tor Stenberg, Daglig leder Innovi AS.

 

 

Høres «Adferd og farger» litt mystisk ut?

Det handler om deg, dine kollegaer, ansatte…faktisk om (u)venner, bekjente og familie.

Det handler om personers adferd i samspill med andre. Om hvordan bevist/ubevist eller ønsket /uønsket adferd påvirker vår effektivitet -kommunikasjon og samhandling i hverdagen.

Det handler om hvordan vi omgås og hvor viktig det er å være bevist på egen påvirkning på andre. Og hvilke positive/negative konsekvenser det kan ha.

Fargene fremstår som en visualisering av de forskjellige adferdstypene hver og en av oss besitter!

Bedrift og organisasjons-utvikling  med basis i våre Adferdsfarger utgjør fundamentet i all tenkning og handling i vårt TeamKraft konsept. Det skaper grobunn for nysgjerrighet, fornyelse og endring til det bedre i ethvert miljø  hvor det er vilje til å gjøre hverdagen best mulige for flere.

Konseptet er utviklet og benyttet av store internasjonale bedrifter gjennom mange år. Vi har selv hatt gleden av å jobbe med flere bedrifter, organisasjoner og idrettsfolk siden 2004. Noen som kan nevnes er DSS-Departementenes Sikkerhet og Servicesenter, Glava, Skjellfoss Psykiatriske Senter, Avinor, Hopplandslagene, Stabæk fotball og Sporveiene AS m.fl.

Kontakt oss! Vi vil utgjøre en forskjell for deres Bedrift Organisasjon Team!

Adferdsfargene bidrar bla. til å:

-Øke forståelse og trygghet mellom kolleger og styrker fellesskapet

-Skape økt tillit og åpenhet i bedrift og organisasjonskulturen

-Redusere konfliktnivået på arbeidsplassen

-Øke  effektivitet og resultat

Kontakt oss! Vi vil utgjøre en forskjell for deres Bedrift Organisasjon Team!

Hvis ønsket ta kontakt i dag for en uforpliktende  samtale om personlighet og farger via denne linken. 

 Se også vår TeamKraft folder !     Omgitt av Idioter og farger gjennom livet! side 4