Våre tjenester

Vi i TeamKraft lever etter mottoet «Fra teori til praksis, fra ord til handling.» Teorien utgjør fundamentet vårt, og vi har gleden av å samarbeide med dyktige foredragsholdere som sømløst passer inn i vårt konsept. Mens teorien gir oss verdifull innsikt, mener vi det er avgjørende å se hvordan den fungerer i virkeligheten.

Vi legger stor vekt på øvelser og praktisk læring som en sentral del av TeamKrafts konsept. Dette gjør det mulig for oss og våre deltakere å forstå og anvende konseptene vi presenterer på en praktisk måte.

TEAMKRAFT har betjent et bredt spekter av kunder, inkludert:

 •  Diverse kommuner, med Oslo som den største.
 • Politistyrker fra flere stasjoner og spesialenheter.
 • Forskjellige fengsler, både ledere og ansatte.
 • Selskaper som Inovvi, Gjensidige, Nordea, DNB, og flere sparebanker.
 • Idrettsorganisasjoner, inkludert Norges skiforbund og idrettslag.
 • Bedrifter som Gresvig, Cramo, Lefdahl, Statoil, NSB, og Norgesgruppen.
 • Sosiale organisasjoner som Lions og Krik.
 • Utdanningsinstitusjoner, inkludert skoler og barnehager.
 • Helsepersonell og samarbeid med Trøgstad Lions for forebyggende tiltak.
 • Konfirmasjonsleire for menigheter i Indre Østfold.
 • Samarbeid med Gyro, et ledende eventselskap, i Lillehammer, Oslo, og Halden.

Dette er et sammendrag av vårt mangfoldige klientel og vår erfaring med å tilby tjenester og programmer for ulike behov.